tel1

تائید صلاحیت جوش و جوشکار براساس استاندارد ASME SEC IX

تائید صلاحیت جوش و جوشکار براساس استاندارد ASME SEC IX
تائید صلاحیت جوش و جوشکار براساس استاندارد ASME SEC IX مربوط به ارزیابی کیفی جوشکاران، اپراتورهای جوشکاری، لحیم کاران و اپراتورهای لحیمکاری ، ذوب کاری ( جوشکاری پلاستیک)...
بیشتر بخوانید

کد بازرسی و جوشکاری سازه های فولادی AWS D1.1

کد بازرسی و جوشکاری سازه های فولادی AWS D1.1
کد بازرسی و جوشکاری سازه های فولادی AWS D1.1 در مورد طراحی اتصالات جوشی، WPSهای از پیش تائید شده، تایید صلاحیت جوش و جوشکاران ، ساخت، بازرسی و جوشکاری زائده ایی در سازه ه...
بیشتر بخوانید

استاندارد و اسناد مورد استفاده در بازرسی جوش-کدها، مشخصات و …

استاندارد و اسناد مورد استفاده در بازرسی جوش-کدها، مشخصات و …
استاندارد و اسناد مورد استفاده در بازرسی جوش استاندارد و اسناد مورد استفاده در بازرسی جوش ، کدها، مشخصات، توصیه های عملی و … می باشند. بازرس جوش موظف نیست تمامی این...
بیشتر بخوانید

مهارت های ارتباطی برای بازرسان و ناظران

مهارت های ارتباطی برای بازرسان و ناظران
از مجموعه مهارتهای لازم براي بازرسي فني، ميتوان گفت كه مهارتهای ارتباطی يكي از ضروري ترين مهارتهاست كه لازم است در اين جهت آموزشهاي لازم جهت یاد گرفتن مهارتهای ارتباطی و...
بیشتر بخوانید

تور آموزشی-تفریحی بازرسی جوش و تستهای غیرمخرب

تور آموزشی-تفریحی بازرسی جوش و تستهای غیرمخرب
فرصتی مناسب برای افرادی که وقت کافی در طول سال ندارند و یا میخواهند متخصص شوند دوره ایی کاملا عملی و کاربردی . . تور آموزشی-تفریحی بازرسی جوش و تستهای غیرمخرب در تعطیلات...
بیشتر بخوانید