بازرسی مخازن

//بازرسی مخازن

 امروزه به خاطر توسعه بیشتر صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و نیروگاه ها و ساخت هزاران مخازن تحت فشاری که در آنها کاربرد دارند، بازرسی مخازن تحت فشار از اهمیت خاصی برخوردار است.

بعضی از این تجهیزات خیلی پیچیده هستند و برخی دیگر دارای طراحی نسبتا  ساده ای هستند.

۱۳۹۸-۵-۳۱ ۲۳:۵۸:۰۲ +۰۰:۰۰

ثبت ديدگاه

کد امنیتی *