جوشكاري قوس الكتريكي پوشش دار (SMAW)

//جوشكاري قوس الكتريكي پوشش دار (SMAW)

جوشكاري قوس الكتريكي پوشش دار (SMAW)

 

در اين فرايند از يك منبع نيروي با مشخصات ولت – آمپر جريان ثابت استفاده ميگردد. در صورتيكه جوشكار در حين جوشكاري ، طول قوس (فاصله نوك الكترود تا حوضچه مذاب) را افزايش دهد، به دليل افزايش مقاومت قوس، ولتاژ افزايش يافته و شدت جريان كاهش مي يابد.

به هر حال افزايش بيش از حد طول قوس موجب افت درجه حرارت حوضچه مذاب به دليل كاهش تمركز قوس مي گردد. از طرفي طول قوس بلند سبب كاهش پايداري قوس و ايجاد اختلال در حفاظت حوضچه مذاب مي شود.

 

محدوديتهاي جوشكاري قوس الكتريكي پوشش دار (SMAW)

يكي از محدوديت هاي اين روش ، سرعت جوشكاري پايين هست چون جوشكار ناچار است پس از مصرف هر الكترود، عمليات را متوقف كرده و الكترود جديدي جايگزين كن.. حدوديت ديگر اين روش اتلا وقت جهت تمييز كاري سرباره در هر پاس هست.

يكي ديگر از معايب اين فرايند، وزش قوس است كه كه د حين جوشكاري باعث انحراف قوس مي شود.

براي كاهش اثر وزش قوس، راه هاي ذيل پيشنهاد ميشوند:

تغيير جريان از AC به DC

كاهش آمپر جوشكاري

چرخاندن كابل اتصال بدنه به دور قطعه، تا اثر ميدان مغناطيسي ايجاد كننده وزش قوس خنثي شود.

 

photo_2016-11-14_03-44-33

 

 

وظايف پوشش الكترودهاي مورد استفاده در جوشكاري قوس الكتريكي پوشش دار (SMAW)

  • محافظت از حوضچه مذاب جهت جلوگيري از ورود هواي محيط
  • اكسيژن زداييو خروج گازهاي موجود در حوضچه مذاب
  • اضافه كردن عناصر جهت آلياژ سازي
  • يونيزاسيون و كمك به شروع قوس الكتريكي و پايداري آن
  • عايق سازي كه سرعت سرد شدن جوش را كاهش ميدهد.

 

تاثیر نوع روکش الکترود برای خواص و سرعت جوشکاری و کیفیت فلز جوش

 

الف الکترودهای روتایلی با نرخ جایگزینی تقریبا” ۱۰۰ درصد

به راحتی قابل استفاده و برقراری قوس نیز راحت می باشد.به خصوص برای جوشکاری کوتاه و منقطع به روی فولاد کم کربن و معمولی و در حالت گوشه و برای جوشکاری ورق های فولادی نازک و همچنین برای پر کردن و اثصال درزهای بزرگ مناسب می باشند.سطح جوش دارای پرداخت و شکل ظریف می باشد و میزان پاشش نیز قابل چشم پوشی است.سرعت جوشکاری با الکترودهای روتایلی متوسط می باشد.

 

ب الکتروهای روتایلی با نرخ جایگزینی زیاد

به علت وجود پودر آهن در روکش الکترود، دارای سرعت جوشکاری و نرخ جایگزینی بیشتری است.به عنوان مثال الکترود ۷۰۲۴ در قطر ۶ میلیمتر دارای نرخ جایگزینی ۱۴۰ گرم در دقیقه می باشد.

این نوع الکترود را می توان به راحتی استفاده نمود و جدا شدن سرباره از فلز جوش عالی است و نمای ظریف و زیبای فلز جوش چشمگیر است.در مقایسه با فلز جوش الکترود قلیلیی غیر آلیاژی، فلز جوش این نوع الکترود دارای استحکام کشش برتری می باشد هر چند که میزان درصد ازدیاد طول و مقاومت به ضربه آن کمتر از الکترودهای قلیایی است.

 

ج- الکترودهای قلیایی

سرعت جوشکاری در حالت کفی با این نوع الکترود متوسط است لیکن در حالت عمود به بالا دارای بیشترین سرعت نسبت به سایر انواع الکترود می باشد.علت این امر پذیرش مقدار بیشترآمپر توسط الکترودهای قلیایی در حالت عمود به بالا و طبعا” رسوب فلز جوش بیشتری نسبت به سایرانواع الکترود است.این بدان معناست که تعداد دفعات توقف به علت نصب الکترود به روی انبر جوشکاری کاهش می یابد.

سرباره فلز جوش الکترود قلیایی به راحتی سایر انواع الکترودها زدوده نمی شود و دارای نقطه ذوبی کمتر از سرباره الکترودهای روتایلی و اسیدی است.بنابراین خطر وجود سرباره در فلز جوش به ویژه در مورد جوشکاری چند لایه ای را کاهش می دهد.

 

فلز جوش الکترودهای قلیایی دارای هیدروژن کم است و حتی در حرارت های کم نیز چقرمگی خود را حفظ می کند.در مقایسه با فلز جوش حاصل از سایر الکترودها، فلز جوش الکترود قلیایی نسبت به ترک خوردن گرم و ترک خوردن سرد مقاوم تر می باشد.از این نظر برتری و ارزش الکترودهای قلیایی در موقع جوشکاری سازه های فولادی منگنزدار و فولادهای مخارن تحت فشار و ورق های کشتی سازی بیشتر آشکار می شود.

 

د- الکترودهای سلولزی

استفاده از این نوع الکترودها در تمامی حالات جوشکاری به خصوص در حالت عمود به بالا و بالاسر به راحتی میسر است.الکترودهای سلولزی مناسب ترین نوع برای جوشکاری در حالت سرازیر می باشند.در مواقعی که خواص مکانیکی و انتظارات رادیوگرافی از فلز جوش در تمامی حالات مورد نظر باشد، الکترود سلولزی توصیه می گردد.قوس حاصل از الکترود سلولزی به علت ” جت پلاسما ” قوی این امکان را به الکترود می دهد تا در وضعیت های مختلف نفوذ حداکثر را بوجود آورد.به علت ترکیبات روکش، سرباره کمی بر روی فلز جوش باقی می ماند.

روش کلی انتخاب الکترود مناسب  براي SMAW

برای جوشکاری نوع مشخصی از فولاد، امکان انتخاب بیش از یک الکترود وجود دارد که دارای آنالیز شیمیایی مشابهی بوده لیکن نوع روکش، خواص جوشکاری، سرعت جوشکاری و کیفیت فلز جوش متفاوتی دارند.این تنوع امکان انتخاب الکترودی که دقیقا” کیفیت فلز جوش مورد نظر با صرفه جویی اقتصادی بدهد را بوجود می آورد.

نخستین معیار انتخاب الکترود مناسب آنست که کیفیت فلزجوش برتر و یا برابر با فلز قطعه کار و تایید شده باشد.حالت جوشکاری قطعه و نوع طراحی درز جوش نیز از عوامل تعیین کننده هستند.

 

شدت جریان در جوشکاری قوس الكتريكي پوشش دار (SMAW)

 

مناسب ترین شدت جریان جوشکاری بستگی زیادی به اندازه و ابعاد قطعه کار، حالت جوشکاری و نوع طراحی درز جوش دارد.

قطعات کوچکتر به شدت جریان کمتر و قطعات بزرگتر به شدت جریان بیشتری نیاز دارند که این خود وابستگی شدت جریان با میزان افت حرارت از سطح قطعه کار را نشان می دهد.

۱۳۹۶-۳-۵ ۲۱:۳۵:۰۰ +۰۰:۰۰

ثبت ديدگاه

کد امنیتی *