آزمون ها۱۳۹۷-۱۱-۸ ۲۰:۱۹:۱۳ +۰۰:۰۰

برای پاسخگویی به سوالات، از استانداردهای AWS D1.1  و ASME Sec IX  استفاده کنید

شرکت در آزمون استانداردهای VT