مشاوره رایگان : 09906077821|api650@yahoo.com
آزمون UT2020-10-07T22:52:25+03:30

UT

آزمون UT

آزمون بصورت تستی و تشریحی می باشد.

سوالات تشریحی بعد از آزمون توسط مدرس بررسی میشوند.

به زمان آزمون توجه کنید

هر سوال اشتباه دارای یک نمره منفی می باشد

در پایان میتوانید سوالات را مرور کنید