مشاوره رایگان : 09906077821|api650@yahoo.com
ازمون MT2020-04-09T14:47:18+04:30

MT

آزمون بصورت تستی می باشد.

به زمان آزمون توجه کنید

حد نصاب نمره قبولی، 70% می باشد.

هر پاسخ اشتباه دارای یک نمره منفی می باشد.