مشاوره رایگان : 09906077821|api650@yahoo.com

استاندارد API 1104 جوشکاری خطوط لوله و تاسیسات مرتبط

///استاندارد API 1104 جوشکاری خطوط لوله و تاسیسات مرتبط

 استاندارد API 1104 جوشکاری خطوط لوله و تاسیسات مرتبط
هدف از ارائه استاندارد API 1104 جوشکاری خطوط لوله و تاسیسات مرتبط 

 
هدف از این استاندارد ارائه روش های جوشکاری و تولید جوش با کیفیت بالا از طریق استفاده از جوشکاران واجد شرایط با استفاده از روش های جوشکاری معتبر، مواد و تجهیزات است.
همچنین به منظور ارائه روش های بازرسی برای اطمینان از تجزیه و تحلیل مناسب کیفیت جوشکاری با استفاده از تکنسین های واجد شرایط و روش های تأیید تدوین شده است.
این استاندارد در مورد ساخت و ساز جدید ( اجرا ) و جوشکاری در سرویس کاربرد دارد.
این استاندارد برای جوشکاری گاز و قوسی لب به لب، گوشه و جوش سوکت (Socket) در لوله های کربنی و کم آلیاژ فولاد مورد استفاده قرار می گیرد.
 

دامنه کاربرد استاندارد API 1104

کاربرد استاندارد API 1104 در جوشکاری و اجرای پمپاژ و انتقال نفت خام، محصولات نفتی، گازهای سوخت، دی اکسید کربن و نیتروژن و در صورت امکان برای سیستم های توزیع می باشد.


آزمایش ها و محدوده های پذیرش در استاندارد API 1104

این استاندارد آزمایش به روشهای رادیوگرافی، ذرات مغناطیسی، مایع نافذ و آزمایش اولتراسونیک را پوشش می دهد. و همچنین استانداردهای پذیرش برای جوش های تولیدی مورد آزمایش قرار گرفته برای تخریب یا بازرسی توسط آزمایش های رادیوگرافی، ذرات مغناطیسی، مایع نافذ ، روشهای اولتراسونیک و بازرسی به روش چشمی را بیان کرده است.
 

اسناد مورد استفاده در تدوین استاندارد API 1104

API Specification 5L, Specification for Line Pipe
API Recommended Practice 2201, Safe Hot Tapping Practices in the Petroleum and Petrochemical Industries
ASNT ACCP 1, ASNT Central Certification Program
ASNT SNT-TC-1A , Personnel Qualification and Certification in Nondestructive Testing
ASTM A370 2, Standard Test Methods and Definitions for Mechanical Testing of Steel Products
ASTM E23, Standard Test Methods for Notched Bar Impact Testing of Metallic Materials
ASTM E164, Standard Practice for Contact Ultrasonic Testing of Weldments
ASTM E165, Standard Test Method for Liquid Penetrant Examination
ASTM E384, Standard Test Method for Knoop and Vickers Hardness of Materials
ASTM E709, Standard Guide for Magnetic Particle Testing
ASTM E747, Standard Practice for Design, Manufacture and Material Grouping Classification of Wire Image Quality
Indicators (IQI) Used for Radiology
AWS A3.0 3, Standard Welding Terms and Definitions
AWS A5.1, Specification for Carbon Steel Electrodes for Shielded Metal Arc Welding
AWS A5.2, Specification for Carbon and Low Alloy Steel Rods for Oxyfuel Gas Welding
AWS A5.5, Specification for Low-Alloy Steel Electrodes for Shielded Metal Arc Welding
AWS A5.17, Specification for Carbon Steel Electrodes and Fluxes for Submerged Arc Welding
AWS A5.18, Specification for Carbon Steel Electrodes and Rods for Gas Shielded Arc Welding
AWS A5.20, Specification for Carbon Steel Electrodes for Flux Cored Arc Welding
AWS A5.23, Specification for Low-Alloy Steel Electrodes and Fluxes for Submerged Arc Welding
AWS A5.28, Specification for Low-Alloy Steel Electrodes and Rods for Gas Shielded Arc Welding
AWS A5.29, Specification for Low-Alloy Steel Electrodes for Flux Cored Arc Welding
BSI BS EN ISO 15653:2010 4, Metallic Materials. Method of Test for the Determination of Quasistatic Fracture
Toughness of Welds
BSI BS 7910:2005, Guide to Methods for Assessing the Acceptability of Flaws in Metallic Structures
ISO 19232-1 5, Non-destructive testing—Image quality of radiographs—Part 1: Image quality indicators (wire type)—
Determination of image quality value

NACE MR0175:2005 6, Sulfide Stress Cracking Resistant Metallic Materials for Oil Field Equipment

 

مطالب ارائه شده در استاندارد API 1104

نحوه تهیه دستورالعمل جوشکاری(WPS) ، نحوه تست از جوشکار ، شرایط انجام آزمایشهای غیرمخرب و همچنین محدوده پذیرش این آزمایشها، گواهینامه های پرسنل NDT، نحوه تعمیر جوشها برای جوشهای جدید و در حین سرویس ارائه شده است.

ترجمه استاندارد API 1104 جوشکاری خطوط لوله و تاسیسات مرتبط

بسیاری از افراد به دنبال ترجمه استاندارد API 1104 هستند که پیشنهاد میشود برای درک بهتر مفاهیم و تسلط بیشتر در کاربرد و استفاده از استانداردها ، از نشخه های با زبان اصلی آنها براساس آخرین ویرایش ها استفاده کنید.

برای دانلود استاندارد جوشکاری و اجرای خطوط لوله API 1104 میتوانید اینجا کلیک کنید
2019-10-12T18:48:31+03:30

ثبت ديدگاه

کد امنیتی *