مشاوره رایگان : 09906077821|api650@yahoo.com

انواع سازه
1-بتنی

2-فلزی(جوشی – پیچ و مهره )


ساختمانهای بتنی:اسکلت این ساختمان ها مثل تیر های اصلی و ستونها از بتن مسلح یا همان بتن آرمه ساخته میشوند
بتن آرمه ترکیبی از شن و ماسه و آب و سیمان است. و سقف این ساختمان ها به صورت تیرچه بلوکی و یا به صورت بتن آرمه اجرا میگردد.

برای اجرای ساختمانهای بتنی باید موارد زیر را در نظر داشت :

1-نیروی انسانی

2-تجهیزات و وسایل

3-آماده سازی محل بتن ریزی

4-اختلاط بتن

5-انتقال بتن

6-بتن ریزی

7-تراکم بتن

8-پرداخت سطح بتن

9-عمل آوری
معایب ساختمانهای بتنی:

1-ساخت این ساختمانهای زمان زیادی می خواد

2-افزایش بار مرده(سنگینی وزن بتن) و…

مزایا:

1-عمر طولانی

2-مقاومت دربرابر نیروهای کششی وفشاری و…ساختمانهای اسکلت فلزی:

اتصال پیچ و مهره


اتصال جوشی

اسکلت این نوع ساختمانها از پروفیل فولادی بوده و برای اتصال آنها معمولا از جوش و یا پیچ و مهره استفاده می شود.

مصالح به کار رفته شامل نیمرخ ها،ورق ها،تسمه ها،میلگردها پرچ ها ،پیچ ها،واشرها ،مهره ها،میل مهارها و الکترودهاو…باید مطابق با استاندارد ملی ایران باشد.درصورتی که برای بعضی از مصالح استاندارد ایران تهیه نشده باشد باید یکی از استانداردهای معتبر بین المللی استفاده شود.

 معایب این ساختمانها:

1-زنگ زدگی در برابر رطوبت

2-جوش های اجرا شده نامناسب(عیوب جوش)و …

مزایا:

1-اجرای اسکلت فلزی سریع صورت میگیرد

2-فضای کمتری میگیرد و…
یکی از مهمترین وظایف بازرس یا تیم کنترل کیفی جوش، ارزیابی حقیقی جوشها به منظور بررسی مناسب بودن آنها در شرایط بهره برداری و درواقع تعیین هرگونه کمبود و نیز نامنظمی در جوش و یا قطعه جوشکاری شده که عموما ناپیوستگی نامیده میشود می باشد.

2019-08-21T15:47:13+04:30

ثبت ديدگاه