مشاوره رایگان : 09906077821|api650@yahoo.com

بازرسی مخازن

 امروزه به خاطر توسعه بیشتر صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و نیروگاه ها و ساخت هزاران مخازن تحت فشاری که در آنها کاربرد دارند، بازرسی مخازن تحت فشار از اهمیت خاصی برخوردار است.

بعضی از این تجهیزات خیلی پیچیده هستند و برخی دیگر دارای طراحی نسبتا  ساده ای هستند.

2019-08-22T23:58:02+04:30

ثبت ديدگاه