مشاوره رایگان : 09906077821|api650@yahoo.com

تنظيم اولويت بندي نصب درPiping:

//, تاسیسات مکانیکی/تنظيم اولويت بندي نصب درPiping:

تنظيم اولويت بندي نصب درPiping:

تنظيم اولويت بندي نصب درPiping از اهميت فراواني برخوردار است به همان نسبت از پيچيدگي زيادي نيز برخوردار ميباشد. 

البته از ديدگاه طراحي اولويت اجرائي Piping بسيار امري ساده است چرا كه اصول كار دراين مورد خط مشي مشخصي را تعيين مي نمايد و آن اينكه هر واحدي كه در مجموعه سايت به عنوان مبدا فرايند محسوب شود به عنوان اولويت اول كار نصب Piping محسوب شده و واحدهاي بعدي اولويتهاي بعدي را  تشكيل خواهند داد. ناگفته نماند كه در پروژه هايي كه واحدهاي يوتليتي نيز وجود دارد اين واحدها پيش از مبدا فرايند كار شده و آماده پيش راه اندازي مي شوند و به راحتي با در نظر گرفتن اولويتهاي سايز و جنس خطوط می توان به يك اولويت بندي مناسب دست يافت. ليكن در صورتي كه بخواهيم واقع بينانه تر به موضوع نصب بنگريم بايد به بسياري از مسائل داخل سايتها كه به صورت اقتضايي در آنها ايجاد می شوند نيز نگريست و همگي آنها را نيز در اولويت بندي خود لحاظ نمود. با تركيبي از اصول اولويت بندي طراح و اين مقتضيات مي توان به بهترين اولويت بندي دست يافت. حال با در نظر گرفتن اين امر اقدام به اولويت بندي مينمائيم كه روش كار ذيلاً آمده است.

بايد در نظر گرفت كه اين اولويت بندي قبلاً براي برنامه زمانبندي پيش ساخت آماده گرديده و ما در اين بخش اشاره به فاكتورهايي كه بعد از پيش ساخت مي تواند اولويت بندي اصلي كار را دچار تغيير نمايد و به اصطلاح واقع بينانه تر و مطابق با شرايط سايت بنمايد اشاره خواهيم كرد :

الف) برنامه زمانبندي : اولين و اصل يترين معيار براي اولويت بندي كار برنامه زمانبندي است كه قبلاً با در نظر گرفتن مقتضيات طراحي و پيش راه اندازي و همچنين سايز و متريال آماده گرديده است 

ب) در نظر گرفتن پيشنهادهاي اجرائي : براي جلوگيري از توقف امور اجرائي حتماً برنامه زمان بندي واولويت بندي هاي آن مطابق شرايط كار تغيير مييابد. چرا كه اين تغييرات اجتناب ناپذير است حال اين دلايل مي تواند شرايط نامناسب جوي ، ديركرد ارسال نقشه از سوي طراح ، ديركرد ارسال اتصالات و لوله از سوي تهيه كننده  ( Supplier) و دلايل مشابه ديگر كه در اين بخش فرصت بررسي كليه آنها مقدور نيست باشد. يكي از اصل يترين اين موارد می توان بررسي پيش نيازهاي اجرائي كار نصب مانند: كارهاي استراكچر و نصب تجهيزات و در برخي موارد كارهاي ساختماني دانست. بايد توجه داشت كه در كدام واحد از سايت امكان نصب به وجود خواهد آمد. هر چند ممكن است كه نصب Piping در آن محدوده كمكي به عمليات پيش راه اندازي ننمايد ولي مي تواند از بسياري جوانب ديگر به پيشرفت كار كمك كند. به طور مثال خالي شدن اسپول يارد از اسپولهايي كه امكان نصب آنها وجود دارد، ايجاد جبهه هاي كاري جديد براي نصب و جلوگيري از ايجاد خسارت و يا تعويق اجراي پروژه از مزاياي اين كار است.

ج) اولويت هاي كاري براي نصب بايد مطابق با اسپولهاي ساخته شده براي آن بخش نيز باشد. اين بدان معني است كه نمي توان واحدي را كه مي دانيم به دلايل مشخص يا نامشخص اسپولهاي آنها آماده نشده در اولويت نصب قرار دهيم 

د) ودر اولويت بندي نصب حتماً ابتدا ، خطوط بالاي 2 اينچ و كربن استيل در اولويت اول ميباشد و پس از نصب حداقل 70 % از اسپولهاي كربن استيل آغاز نصب خطوط  آلياژي و استنلس استيل با مجوز نظارت آغازمي شود

ه) خطوط زير 2 اينچ در كليه سايزها و در تمام واحدها از زماني آغاز ميگردد كه دست كم 90 % از خطوط با سايز بالاي دو اينچ در هر واحد كار شده باشد و خطر برخورد خطوط با سايز بالا به خطوط زير دو اينچ پيش نيايد. چرا كه بر اساس اصول كلي كه در پروژه هاي اجرائي مرسوم است خطوط زير 2 اينچ مطابق با شرايط سايت كار شده و مي توان اندكي مسير اين خطوط را تغيير داد. ولي راجع به خطوط پيش ساخته و سايزهاي بالاي 2 اينچ اين تغييرات مجاز نبوده و در صورت نياز نيز با بررسي هاي كارشناسانه مشاور طراح و مجوزكارفرما اين عمل صورت ميگيرد.

2019-10-24T22:04:30+03:30

ثبت ديدگاه