مشاوره رایگان : 09906077821|api650@yahoo.com

واحدهاي مختلف مهندسي در پروژه ها

///واحدهاي مختلف مهندسي در پروژه ها

معرفي واحدهاي مختلف مهندسي در پروژههاي اجرائي صنعتي

واحد های مختلف مهندسی در پروژه های صنعتی وجود دارند که كار طراحي و اجراي پروژه هاي تاسيسات صنعتي را به عهده دارند. حال به طور اختصار به معرفي اين گرو هها خواهيم پرداخت.

 

واحد های مختلف مهندسی در پروژه

1-گروه عمران (Civil)

اين گروه موظف به طراحي ، اجراء و كنترل كليه فنداسيونهاي تجهيزات و ساختمانها و همچنين اجراي امور ساختماني و محوطه سازي است. همانگونه كه ميدانيد هر واحد تاسيسات صنعتي داراي ساختمانهايي از قبيل ساختمان های کنترل (Control Room) ، ساختمان برق (Electrical substation)، ساختمان های اداری و سازمانی می باشد.
همچنين اموري چون كف سازي محوطه (Paving) ،و اجرای کانال های فاضلاب سطحی (U-Ditch) و بسیاری دیگر از همچون اموری به عهده این گروه می باشند.


2-گروه نصب تجهيزات (Mechanical)

اين گروه وظيفه طراحي و نصب و مونتاژ كليه تجهيزات دوار و ثابت را به عهده دارد. عمده ترين اين تجهيزات عبارتند از مخازن تحت فشار واتمسفريك، سيلوها، پمپها، كمپرسورها، كوره ها، پكيجهاي صنعتي، زنجيره هاي بسته بندي، راكتورها و بسياري تجهيزات ديگر كه در اين خانواده قرار می گيرد.


3- گروه اسكلت فلزی (Structure)

شايد به نظر بيايد كه اين گروه اصولاً زير مجموعه گروه مهندسي عمران باشد ليكن به علت حجم بالاي كارهاي ساختماني و اسكلت فلزي در پروژ ههاي تاسيسات صنعتي لزوماً گروهي تحت عنوان واحد اسكلت فلزي تشكيل مي شود. اين گروه وظيفه طراحي و ساخت و نصب و همچنين كنترل امور اسكلت فلزي اين واحدها را به عهده دارد.


4 -گروه لوله كشي صنعتي(Piping)

به طور خلاصه مي توان گفت كليه عملياتهاي لوله كشي رو زميني و زير زميني اعم از خطوط فرآيندي و غير فرآيندي تحت طراحي، كنترل واجرائي اين گروه خواهد بود. اين فعاليتها از زمان برآورد مصالح و فيتينگ شروع گشته و با پيش ساخت قطعات لوله كشي و نصب و راه اندازي آن به پايان خواهد رسيد.


5-گروه برق(Electrical)

وظيفه اصلي اين گروه طراحي، برآورد و اجراي كليه فعاليتهاي مرتبط به تجهيزات وموتورهاي برقي و الكتريكي خواهد بود. اين فعاليتها عبارتند از طراحي و اجراي سيني كاري، كابل كشي، نصب تابلوهاي برق، نصب و مونتاژ كليه تجهيزات الكتريكي و راه اندازي اين مجموعه ها.


6 -گروه ابزار دقيق (Instrument)

اين گروه بعضاً در پروژههاي كوچك با گروه برق ادغام مي گردد و گروه برق و ابزار دقيق را تشكيل مي دهد ليكن در پروژ ههاي بزرگ به علت پيچيدگي و حجم بالاي آن، اين فعاليت به صورت يك واحد مستقل اقدام به طراحي واجراي كليه امور ابزار دقيق مي نمايد. از اهم وظايف اين گروه ميتوان به طراحي و اجراي كليه شبكه هاي كنترلي اتوماتيك، راه اندازي و كاليبره نمودن كليه ادوات و شيرآلات ابزار دقيق و نصب پانلهاي كنترلي و راه اندازي شبكه و سيستم كنترل هر واحد اشاره كرد.


7- گروه فرايند و بهربرداري (Process)

فعاليت اين گروه متناسب با نوع فرآيند حاكم بر مجموعه تاسيسات صنعتي مي باشد ولي به طور عام مي توان گفت كه وظيفه اين گروه طراحي سيستم فرآيند واحد و بهره برداري از هر واحد پس از پايان عملياتهاي اجرائي و راه اندازي كلي آن می باشد.
8-گروه برنامه ريزي و كنترل پروژه (Planning & Project Control)
اين گروه وظيفه تشكيل برنامه زمان بندي اوليه و سپس برنامه زمان بندي سطوح بالاتردر كلیه امور پروژه را داشته و همچنين كنترل پروژه را از نظر برنامه برعهده دارد.


9 -گروه عايقكاري و رنگ و سندبلاست (Insulation & Painting)

اين واحد به عايقكاري خطوط لوله و تجهيزاتي كه داراي عايقكاري مي باشند و همچنين به عمليات رنگ و
سندبلاست خطوط لوله، اسكلت فلزي و تجهيزات رسيدگي مي نمايد. اين امور شامل طراحي، كنترل و اجراي آن ميباشد.

2019-10-24T22:02:00+03:30

ثبت ديدگاه