مشاوره رایگان : 09906077821|api650@yahoo.com

مقالات

/مقالات/

وظایف مهندس ناظر عمران

2019-11-04T05:28:25+03:30

وظایف و مسئولیتهای مهندس ناظر عمران (سازه)

مهندس عمران بعنوان مهندس ناظر ساختمان در پروژه مسئولست ها و وظایفی را بر عهده دارد. در این مقاله به […]

وظایف مهندس ناظر عمران2019-11-04T05:28:25+03:30

انواع سازه

2019-08-21T15:47:13+04:30

یکی از مهمترین وظایف بازرس یا تیم کنترل کیفی جوش، ارزیابی حقیقی جوشها به منظور بررسی مناسب بودن آنها در شرایط بهره برداری و درواقع تعیین هرگونه کمبود و نیز نامنظمی در جوش و یا قطعه جوشکاری شده که عموما ناپیوستگی نامیده میشود می باشد.

انواع سازه2019-08-21T15:47:13+04:30

برج خنك كننده

2019-10-14T20:52:04+03:30

اكثر سيستم هاي تهويه مطبوع و فرايندهاي صنعتي توليد حرارت مي كنند و اين حرارت بايد دفع شود . براي دفع حرارت از كندانسورها و مبدل هيا حرارتي فرايندهاي صنعتي معمولاً از آب به عنوان سيال واسطه‌ انتقال حرارت (medium ) استفاده مي گردد .

برج خنك كننده2019-10-14T20:52:04+03:30

مختصري درباره فرايند انجماد در ريخته گري

2019-10-14T20:54:08+03:30

نواقص ريخته گري از قبيل انقباض و تخلخل گازي از فرايند انجماد حاصل مي شوند ، كه با دقت در فرايند و اشراف به نواقص حاصله تا حدود زيادي مي توان از شدت اين نواقص بكاهيم

مختصري درباره فرايند انجماد در ريخته گري2019-10-14T20:54:08+03:30

تجهيزات آهنگري

2019-10-14T20:58:19+03:30

آهنگري دقيق بايستي تجهيزات لازم بدقت مورد استفاده قرار گيرند. براي هر قطعه مخصوص با اندازه معلوم، تجهيزات مجزا انتخاب مي‌شوند. نوع ماده اوليه، نرخ توليد نيز عوامل ديگر هستند.

تجهيزات آهنگري2019-10-14T20:58:19+03:30

پمپ هاي سري

2019-08-22T23:04:43+04:30

اين نحوه آرايش زماني بكار مي رود كه دبي يك پمپ براي طرح كفايت مي كند اما فشار مورد نياز بيشتر از مقداري است كه يك پمپ بتواند تامين كند .

پمپ هاي سري2019-08-22T23:04:43+04:30

تنظيم اولويت بندي نصب درPiping:

2019-10-24T22:04:30+03:30

خطوط زير 2 اينچ در كليه سايزها و در تمام واحدها از زماني آغاز ميگردد كه دست كم 90 % از خطوط با سايز بالاي دو اينچ در هر واحد كار شده باشد و خطر برخورد خطوط با سايز بالا به خطوط زير دو اينچ پيش نيايد.

تنظيم اولويت بندي نصب درPiping:2019-10-24T22:04:30+03:30