مشاوره رایگان : 09906077821|api650@yahoo.com

آهنگری

/برچسب: آهنگری

تجهيزات آهنگري

آهنگري دقيق بايستي تجهيزات لازم بدقت مورد استفاده قرار گيرند. براي هر قطعه مخصوص با اندازه معلوم، تجهيزات مجزا انتخاب مي‌شوند. نوع ماده اوليه، نرخ توليد نيز عوامل ديگر هستند.

تجهيزات آهنگري2019-10-14T20:58:19+03:30