مشاوره رایگان : 09906077821|api650@yahoo.com

تست هاي غير مخرب

/برچسب: تست هاي غير مخرب

بازرسي جوش چيست ؟

محصولات مختلف ( لوله كشي، مخازن، سازه ها و پل هاي فلزي و ... ) كه جوشكاري بر روي آنها جهت اتصال قطعات انجام گرفته به بازرسي در مراحل مختلف قبل و حين ساخت و همينطور بعد از ساخت نياز دارند. بازرسي جوش مي تواند تا حدود زيادي از انجام كار بدون خطر محصول توليدي اطمينان دهد.

بازرسي جوش چيست ؟2019-10-14T20:35:34+03:30